phản xạ ánh sáng

Các loại phản xạ phụ thuộc vào bề mặt.

Sắt từ

Sắt có chức năng như một nam châm dưới tác dụng từ.

Dẫn 'liên kết'

Vì chì là một kim loại rất mềm, khi hai mảnh được ép lại với nhau, các hạt trong chúng rất gần nhau

Added to your cart.