thoái hóa đất

Gió di chuyển các hạt đất nhỏ hơn ở vùng khô cằn

Ảnh hưởng của gió chỉ thổi theo một hướng

Hiện tượng này có thể được quan sát ở bãi biển hoặc ở bìa rừng

Added to your cart.