Triển lãm nông nghiệp ở Anh

Sự lan rộng của các công cụ hiện đại đã góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp.

Đại bàng hoàng gia Pháp

Napoleon, dựa trên truyền thống La Mã, đã tặng một con đại bàng vàng với lá cờ cho mỗi trung đoàn của mình.

Added to your cart.