Vụ nổ bom nguyên tử

Bom nguyên tử giải phóng một lượng năng lượng nghỉ ngơi rất lớn

Tiền vàng của Croesus, vua của Lydia (khoảng năm 550 trước Công nguyên)

Những đồng tiền cổ nhất với trọng lượng và hình dạng tiêu chuẩn từ thời đại của Croesus.

Heinrich Schliemann (1822-1890)

Heinrich tìm thấy và khai quật địa điểm thành Troy.

Added to your cart.