Bông tuyết

Những bông tuyết có hình dạng khác nhau là những tinh thể băng nhỏ.

Liều kế y tế

Nó là một máy dò hạt đăng ký tác động lên một đĩa nhạy cảm

Added to your cart.