Gân (mặt cắt dọc)

Gân (mặt cắt dọc)

800-fold magnification

Sinh học

1024x683 / 427 kB

Từ khoá

hình ảnh hiển vi, mô động vật

Added to your cart.