Bốn mặt trăng lớn nhất của Sao Mộc: Ganymede, Callisto, Io và Europa

Bốn mặt trăng lớn nhất của Sao Mộc: Ganymede, Callisto, Io và Europa

Địa lý

1024x336 / 155 kB

Từ khoá

thiên văn học, NASA, astrophoto, mặt trăng, Sao Mộc

Added to your cart.