Bề mặt băng giá của Europa, mặt trăng của Sao Mộc

Bề mặt băng giá của Europa, mặt trăng của Sao Mộc

Địa lý

1024x796 / 434 kB

Từ khoá

thiên văn học, astrophoto, mặt trăng, hành tinh, Sao Mộc, NASA

Added to your cart.