Các quốc gia châu Phi

Các quốc gia châu Phi

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Phi thông qua các bài tập ở ba mức độ khó khác nhau.

Địa lý

Từ khoá

Châu phi, quốc gia, countries, kiến thức bản đồ, bản đồ thế giới, bản đồ, Quả địa cầu, thủ đô, cờ, biên giới, lục địa, Trái đất, xã hội, môn địa lý, đia lý của con người

Các mục liên quan

Các cảnh

Các quốc gia châu Phi

Các quốc gia

Các khu vực địa lý

  • Bắc Phi
  • Tây Phi
  • Trung Phi
  • Đông Phi
  • Nam Phi

Các thành phố thủ đô

Cờ các nước

Các mục liên quan

Các quốc gia châu Âu

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Âu thông qua các bài học ở ba mức độ khó khác nhau.

African village (Sudan)

African villages adapt to the natural environment well and reflect of the culture of local tribes.

Các quốc gia châu Mỹ

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Mỹ thông qua các bài học với ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Các quốc gia trong khu vực Châu Á

Bài học về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia Châu Á thông qua các bài tập với ba mức độ khác nhau.

Cities

A type of settlement that has central functions.

Cities of the world

This animation demonstrates the geographical locations of the Earth's major cities.

Colonisation and decolonisation

The colonising powers´ colours were wiped off the map by the nations fighting to regain their independence.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

Great Mosque of Djenné (1907)

The mosque, built in a distinctive architectural style, is the largest adobe structure in the world.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Political and economic unions

Several political and economic unions have been formed between countries during the past decades.

Refugee camp in Africa (Darfur)

Because of the military conflict in Sudan, millions of people had to flee their homes.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Added to your cart.