Конформації молекули етану

Конформації молекули етану

Молекула етану може перебувати у екліптичній (найменш стійкій) або у більш стабільній відкритій конформаціях.

Хімія

Ключові слова

етан, молекула етану, конформація, обертання навколо зв'язку, алкан, вуглеводень, Екліптична конформація, шаховому конформації, Органічна хімія, молекула, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Екліптична конформація

Відкрита конформація

Об'ємна модель

Пов'язані об'єкти

Полімеризація етену (етилену)

Внаслідок полімеризації етену (етилену) одержують синтетичну сполуку, яка називається поліетилен.

Реакція сполучення

Дві молекули сполучаються без утворення побічних продуктів.

Політетрафлуоретен (тефлон) (C₂F₄)n

Один із найвідоміших синтетичних полімерів.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Перший член гомологічного ряду алкінів (ацетиленових вуглеводнів).

Етен (етилен) (C₂H₄)

Перший член у гомологічного ряду алкенів.

Етан (C₂H₆)

Другий член гомологічного ряду аліфатичних алканів.

Бромофлуорохлорометан (CHCIBrF)

Молекули, які мають однакову будову, є неідентичними повними дзеркальними відбиттями один одного, називають енантіомерними парами.

Пропан (C₃H₈)

Третій член гомологічного ряду аліфатичних алканів.

Added to your cart.