Bize ne olacak?

Küresel çevre sorunlarına çözümler bulalım!

Koronavirüs ve COVID-19 hakkında bilinmesi gerekenler

Koronavirüs salgını hakkında sade, anlaşılır bir tarzda bilgiler.

BİR HARİTA NASIL DOĞAR?

Bu ünitede kat planı, harita ve ölçek kavramları açıklanır.

Suda yaşayan eklem bacaklılar

Eklem bacaklılar kıyılarda, su yüzeyinde ve su altında da çok sayıda yaşar.

Çöp miktarını azaltın!

Günümüzde üretilen çöp miktarı korkunç hale gelmiştir. Ancak insanların yaşam tarzını değiştirerek evsel atık miktarı da önemli ölçüde azaltılabilir.

Evlerde madde ve enerji alışverişi

Evler yaşayan organizmalar gibidir: Evler ve çevre arasında sürekli bir enerji ve madde alışverişi gerçekleşir.

Dağların oluşumu

Bu ünitede dağları ve sıradağları oluşturan kuvvvetleri ve oluşum sürecini öğrenebilirsiniz.

Metabolizma nedir?

Vücudumuzda sürekli olarak maddeler alınır ve verilir.

Ormandaki böcekler

Ağaçların gövdesinde, yaprakların arasında ve zeminde de birçok böcek türü yaşar. Birkaçıyla tanışalım!

Evimiz Dünya

Bu ünitede Dünyamızın yüzeyi ve kıtaları tanıtılır.

Su projesi

Bu projede su ile ilgili deneyler yapacaksınız.

Bir harita neler anlatır?

Bu ünitede haritaların çeşitli tipleri tanıtılır.

Görünmez hayvanlar: Solucanlar

Solucanların bazı türlerini inceleyerek taksonomik şubelerini öğrenelim!

Geleceğimiz var mı?

Gelecekte bir şehrin nasıl olacağını hayal edelim!

İnsan vücudu nasıl değişir?

Bu ünitede insan vücudunda farklı yaşlarda gerçekleşen değişimler tanıtılır.

Bahçede Neler Oluyor?

Bu ünite bahçe, bahçede yaşayan bitkiler ile organları hakkında bilgiler sunar.

Likenler ağaçlara zarar verir mi?

Bu dijital ünitede özel organizmalar olan likenlerle tanışacaksınız.

Ormanın yüzlerini tanıyalım!

Bu derste yaprak döken ormanların Dünya üzerinde nerede görüldüğünü ve onların flora ve faunasını öğrenebilirsiniz.

Sen de bir adli antropolog olabilirsin!

Kaç çeşit kemik olduğunu ve antropologların ne yaptığını öğrenin!

Added to your cart.