Sodyum Klorür (NaCl)

Yemek tuzu, sodyumun en önemli bileşiklerinden biridir, canlılar için için vazgeçilmezdir.

Gümüş Bromür (AgBr)

Işık etkisiyle parçalanan soluk sarı renkli kristal yapılı bileşik.

Panel Binanın Yapımı

Mantar gibi yayılan panel binalar hazır beton fabrikalarında önceden yapılan bloklardan inşaat yerinde montaj edildi.

Permanganat İyonu (MNO₄⁻)

Potasyum permanganat mikrop öldürücü olarak kullanılır

Sülfürik Asit (H₂SO₄)

Çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan renksiz, yağımsı, güçlü bir oksitleyici sıvıdır.

Amiloz ((C₆H₁₀O₅)n)

Alfa-D-glukoz birimlerinden oluşan sarmal şeklindeki molekül. Nişastanın temel malzemesidir.

Fibroin

İpek böceği tarafından dışarı atılan fibril proteindir.

Alfa-D-glukoz (C₆H₁₂O₆)

Glukozlarn ve özellikle D-glukozların izomerlerinin biridir.

Recsk (Macaristan’daki Zorunlu Çalışma Kampı)

Rákosi döneminde 'Macar GULAGı' olarak da adlandırılan kampa yaklaşık 1500 insan sürgün edildi.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir. Timin, sitozin ve urasil, pirimidinin türevleridir.

Kıvrılma (Orta Düzey)

Yanal basınçların etkisiyle kayaç katmanları kıvrılır ve böylece kıvrım dağları oluşur.

Siyasi ve Ekonomik Örgütler

Dünya ülkeleri arasında son yıllarda birçok siyasi ve/veya ekonomik örgüt kurulmuştur.

Su Döngüsü (Temel Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Alanin (C₃H₇NO₂)

Polar olmayan bir amino asittir. L ve D moleküller birbirlerinin ayna görüntüleridir.

Hidrojen Halojenürlerin Karşılaştırılması

Hidrojen halojenürler içeren bileşiklerde atomlar birbirlerine kovalent bağlarla bağlanmıştır ve polar moleküller oluşturur.

Halojenlerin Karşılaştırılması

Periyodik tablonun VII. grubundaki elementler: flüor, klor, brom, iyot ve astatin. Astatin yalnızca radyoaktif izotoplar şeklinde bilinmektedir.

Császár´in çok yüzlü cismi

Császár´in çok yüzlü cismi, konveks olmayan ve 14 üçgenden oluşturulan cisimdir.

1960’lı Yıllarda Batı Avrupa’da Kıyafetler

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Added to your cart.