Pan flüt

Antik kökenli üflemeli çalgı olan pan flüt, farklı uzunluktaki borulardan oluşur.

Arp

Arp, en eski telli çalgılardan biri, yalnızca parmakla çekilir.

Avrupa’daki Mahalle

Avrupa'daki vadilerde mahalleler, birbirlerin yanına inşa edilen evlerden ve arkalarındaki uzun ve dar arsalardan oluşuyor.

Gitar

Çeşitli şekillerde olabilen gitar, parmakla ya da penayla çalınan telli bir çalgı türüdür.

Trompet

Trompet, metal çalgılar arasında en yüksek sesli, ağızlığı koni şeklinde bakır üflemeli bir çalgıdır.

Dikdörtgenler Prizmasının Açınımı (sınamalar)

Görüntü, dikdörtgenler prizmasının çeşitli açınımları ve oyunlar içermekte.

Hipoklorit İyonu (OCl⁻)

Suya mikroplar öldürmek için klor karıştırıldığında oluşur.

Diklorometan (CH₂Cl₂)

Çözücü olarak kullanılır, metanın klorlaması ile sübstitüsyon reaksiyonu içinde üretilir.

Kürenin Hacmi (gösteri)

Dört yüzlülerin hacmini toplayarak kürenin hacminin yaklaşık ne kadar olduğunu hesaplayabiliriz.

Dikdörtgenler Prizması (sınamalar)

Dikdörtgenler prizmasının köşeleri yardımıyla ayrıtları, köşegenleri ve yüzleri belirtilebilir.

Görünümler

Üç farklı görünüm yardımıyla uygun şekli seçiniz.

Küpün Açınımı (sınama)

Altı eş kareden oluşan açınımların hepsi katlanıp küp haline getirilemez.

Çiftlik (Macaristan)

Çiftçilik özel tarımsal faaliyetlerden oluşmaktadır.

Yerleşme Dokuları

Yerleşme yerlerinin dokuları ve yoğunlukları bulundukları bölgenin coğrafi özelliklerine bağlıdır.

15. Yüzyılda Macar Ordusu (Piyadeler)

Piyadeler Matthias Corvinus'un mükemmel paralı ordusunda önemli bir rol oynadı.

Macar Hussarı

Macar kökenli bu hafif süvariler 18-19. yüzyılda yaygındı.

Münferit (tek) yerleşme (ormancı evi)

Ormancıların yaşam tarzı çevrenin sunduğu imkanlara göre ayarlanmıştır.

Added to your cart.