Helikopter Denemesi (Oszkár Asbóth, 1928)

Oszkár Asbóth'un tasarladığı ve havacılık tarihinde bir kilometre taşı olan ilk helikopter ilk uçuşunu 1928 yılında yaptı.

Hidrojen Bromid (HBr)

Hidrojen halojenürler arasındadır, alkil bromür üretiminde kullanılır.

Kuşatma Makineleri - Leonardo da Vinci'nin Buluşları

Leonardo yalnızca sanatçı değildi, aynı zamanda başarılı bir askeri mühendisti.

Sis-2-büten (C₄H₈)

Renksiz, havadan ağır gazdır. Geometrik izomeri trans-büt-2-endir.

Azot Dioksit (NO₂)

Koyu kahverengi, zehirli gazdır. Eşleşmemiş elektronu nedeniyle reaktiftir.

Fosforik Asit (H₃PO₄)

Gıda katkı maddesi, kireç ve pas sökücü olarak kullanılır.

Hidrojen Sülfür (H₂S)

Renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır. Maden ve kaynak sularda bulunur.

Bütan (C₄H₁₀)

Alkanların homolog serisinin dördüncü üyesidir.

Ozon (O₃)

Üç oksijen atomundan oluşan oksijenin allotropudur.

Beta-D-riboz (C₅H₁₀O₅)

Nükleik asitlerde, koenzimlerde, nükleotitlerde ve nükleositlerde bulunan renksiz, kristalli madde.

Flüor (F₂)

Halojenürlein biri. Kahverengimsi sarı renkte, çok reaktif, zehir gazdır. En tanınmış bileşiği teflondur.

Kisfaludy Buharlı Gemi (1846)

Macaristan'ın Balaton Gölü'ndeki ilk çarklı buharlı gemi deneme seferini 1846'da yaptı.

Sikloheksan (C₆H₁₂)

Renksiz bir sıvıdır. Organik çözücülerle iyice çözülür, ama su ile çözülmüyor.

Brom (Br₂)

Halojenlerin biri. Deri tahrişine neden olabilir.

Amonyum İyonu (NH₄⁺)

Amonyak molekülü bir proton aldığında (dativ bağla) oluşan bileşiktir.

Maltoz (Malt Şekeri) (C₁₂H₂₂O₁₁)

İki alfa-D-glukoz moleküllerinin birleştirilmesi ile oluşturulan bir disakkarittir.

Propan (C₃H₈)

Düz zincirli alkanların homolog serilerinin üçüncü üyesidir.

Added to your cart.