Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileridir.

İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Kulak ve İşitme Süreci

İşitme organımız, hava titreşimlerini beyin tarafından değerlendirilecek elektriksel uyartılara dönüştürür.

Çevre, Alan, Yüzey Alanı ve Hacim Hesaplamaları

Animasyonda geometrik şekillerin çevre ve alan hesaplamaları ile geometrik cisimlerin yüzey alanı ve hacim hesaplama yöntemleri gösteriliyor.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Deniz Suyunun Tuzdan Arındırılması

Tuzdan arındırma yöntemiyle deniz suyundan içme suyu elde edilir.

Ayasofya (İstanbul)

Önce Bizans sonra Osmanlı İmparatorluğunun dini merkezi olan, adı "kutsal bilgelik" anlamına gelen bina günümüzde Dünya'nın en iyi tanınan ve en çok ziyaret...

Dört Zamanlı Motor

Animasyon, otomobillerde en çok kullanılan motor tipinin çalışması gösteriliyor.

Nizwa Kalesi (Umman, 17. yüzyıl)

Arap Yarımadası'ndaki en büyük kalenin kulesi, ustalıkla yapılmış bir savunma sistemine sahipti.

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Leonardo da Vinci'nin Atölyesi (Floransa, 16. yüzyıl)

Rönesans'ın dahileri arasında anılan bilim adamının atölyesinde en önemli eserlerini görebiliriz.

Victoria Dönemi

Animasyonda bir taht odası ile bir düşkünlerevi gösterilerek Victoria Dönemi'nin aşırılıkları tanıtılır.

Bell X-1

Bell X-1, yatay uçuş sırasında ses hızını aşan ilk insanlı uçaktır.

James Cook'un İlk Gezisi

James Cook'un efsanevi Dünya çevresinde yolculuğu sıra dışı keşifleri sayesinde bilime son derece önemli katkıda bulundu.

Yasak Şehir (Pekin, 17. yüzyıl)

Yasak Şehir imparatorluk dönemindeki Çin'in en görkemli ve gizemli anıtlarından biridir.

İskenderiyeli Öklid

Antik Yunan bilgin olan İskenderiyeli Öklid, geometrinin babası olarak da anılır.

Added to your cart.