Geometrik Cisimlerin Gruplandırılması 2

Geometrik Cisimlerin Gruplandırılması 2

Görüntüde geometrik cisimlerin gruplandırılması örneklerle gösteriliyor.

Matematik

Etiketler

geometrik cisimlerin gruplandırılması, çok yüzlüler, silindirik, konik, prizma, piramit, platonik cisim, gövde, dışbükey, küre, içbükey, oyun, grup, matematik

İlgili ekstralar

Görüntüler

Geometrik cisimlerin gruplandırılması

  • cisimler
  • çok yüzlüler (bütün yüzleri çokgen olan cisimler)
  • silindirik cisimler
  • dışbükey çok yüzlüler
  • prizmalar
  • piramitler
  • konik cisimler
  • düzgün çok yüzlüler
  • küresel cisimler

İlgili ekstralar

3B Döndürme Oyunu

Parçalanmış üç boyutlu nesneleri döndürerek yeniden birleştirin!

Császár´in çok yüzlü cismi

Császár´in çok yüzlü cismi, konveks olmayan ve 14 üçgenden oluşturulan cisimdir.

Dönel Cisimler

Bir geometrik şeklin kendi düzlemindeki bir doğru (dönme ekseni) etrafında döndürülmesiyle bir dönel cisim elde edilir.

Dönel Cisimler (Dikdörtgenden)

Bir dikdörtgenin kenarları veya simetri eksenleri etrafında döndürülmesiyle özel dönel cisimler meydana gelir.

Dört Yüzlünün Hacmi

Dört yüzlünün hacmini belirtmek için önce prizmanın hacmini hesaplamalıyız.

Düzgün Kare Piramit

Tabanı kare olan dik piramit düzgün kare piramit olarak adlandırılır.

Euler Formülü

Leonhard Euler tarafından bulunan formül, dışbükey çok yüzlülerin bir temel özelliklerini açıklar.

Geometrik Cisimlerin Gruplandırılması

Görüntüde geometrik cisimlerin gruplandırılması örneklerle gösteriliyor.

Geometrik Cisimlerin Gruplandırılması 1

Görüntüde geometrik cisimlerin gruplandırılması örneklerle gösteriliyor.

Geometrik Cisimlerin Gruplandırılması 3

Görüntüde geometrik cisimlerin gruplandırılması örneklerle gösteriliyor.

Geometrik Cisimlerin Gruplandırılması 4

Görüntüde geometrik cisimlerin gruplandırılması örneklerle gösteriliyor.

Koni Kesitleri

Koni kesiti bir dik dairesel koninin düzlemle kesitinden meydana gelen eğridir.

Konik Cisimler

Animasyonda konik cisimler tanıtılıyor.

Küre

Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine küre yüzeyi, küre yüzeyi ile sınırlanan cisme de küre denir.

Möbius Şeridi ve Klein Şişesi

Möbius şeridi ve Klein şişesi tek yüze sahip iki boyutlu yüzeydir.

Platonik Cisimler

Üç boyutlu platonik cisimler arasında en iyi bilineni küptür.

Prizmalar

Görüntü yardımıyla geometrik cisimler arasında olan prizmaları tanımış olacağız.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Szilassi’nin Çok Yüzlü Cismi

Bu özel konkav çok yüzlü cisim, bir Macar matematikçinin adını almıştır.

Silindirik Cisimler

Animasyonda silindirik cisimlerin tipleri ve yüzeyleri tanıtılıyor.

Added to your cart.