Järnpelaren i Delhi

Järnpelaren, mer än 1500 år gammal, har inte rostat trots sin höga ålder.

Calcium och koppar i reaktion med vatten

Calcium (1) producerar väte från vattnet, därmed bildas en basisk lösning; koppar (2) reagerar inte med vatten

Reaktion mellan natrium och vatten

Natrium producerar väte från vattnet och fenolftaleinet indikerar en basisk lösning

Added to your cart.