Smaksinne

Smakreceptorer omvandlar kemisk stimuli till elektriska signaler.

Människohjärnans delar

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan med dess lober samt mitthjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Marulk

Denna bisarra fisk använder sitt självlysande metspö (illiciet) för att fånga sitt byte. Animationen visar hur detta fungerar.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Djosers trappstegspyramid (Sakkara, 2600-talet f.v.t.)

Trappstegspyramiden som uppfördes under 2600-talet f.v.t. är den äldsta kända pyramiden i Egypten.

Världens sju underverk

Bara ett av antikens sju underverk står kvar idag, nämligen pyramiderna i Giza.

Medeltida bebodd bro (London Bridge, 1500-talet)

Under Tudoreran byggdes cirka 200 byggnader på bron över Themsen.

Maglevtåg

Maglevtåget är ett av de modernaste transportmedlen och det kan färdas i hastigheter över 400 km/h.

Tjocktarmens anatomi

Tjocktarmen är den del av tarmkanalen där vatten, mineraler och vitaminer absorberas.

Människokroppens muskler

Muskler utgör rörelseapparatens aktiva del, de ansvarar för kroppens rörelseförmåga.

Kinesiska muren

En serie befästningar som byggdes för att förhindra intrång från nomandgrupper från norr.

Taj Mahal (Agra, 1600-talet)

I centrum av det indiska byggnadskomplexet står det vita mausoleet av marmor som Shah Jahan lät uppföra över sin favorithustru.

Romersk akvedukt och väg (antiken)

Det avancerade väg- och akveduktsystemet som täckte hela Romarriket speglade väl utvecklingen i den romerska civilisationen.

Beduinläger

Beduinernas seminomadiska livsstil har anpassats efter öknens klimat- och miljöförhållanden.

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

Den amerikanske uppfinnaren presenterade sin revolutionerande uppfinning inom telekommunikation vid New Yorks Universitet år 1837.

Bastiljen (Paris, 1700-talet)

Fängelset i Paris blev legendariskt efter revolutionen år 1789.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Förkastning (gymnasienivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Added to your cart.