Molekyler - övningsuppgift VI (Kolhydrater)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av mono-, di- och polysackarider.

Klädsel (Västeuropa, 1200-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk förening vars derivat är tymin, cytosin och uracil.

Klädsel (Västeuropa, 1300-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Slaget vid Muhi (11–12 april 1241)

Ungrarnas förödande nederlag i kampen mot mongolerna var resultatet av flera dåliga beslut.

Klädsel (Västeuropa, 1400-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Klädsel (Västeuropa, 1700-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Klädsel (Västra Europa, 1500-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen i en given region och epok.

Klädsel (Västeuropa, 1600-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Jordbruk och byar

Strukturen och densiteten av gårdar och byar beror på regionens geografiska egenskaper.

Koldioxid (CO₂) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Syre (O₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Kolmonoxid (CO) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kväve (N₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a workhouse.

Reindeer

Reindeer are the most northern deer species.

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Historisk topografi (strider, ungersk historia)

Placera ut platser för anmärkningsvärda strider i ungersk historia på blindkartan.

Added to your cart.