Tryptofan

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna. Det innehåller en aromatisk ring som en del av sin sidokedja.

Blockflöjt

Blockflöjt är ett träblåsinstrument av typen spaltflöjt.

Klädsel (Västra Europa, 1990-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen under en given epok och i en given region.

Gruppering av kroppar 3.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom exempel.

Serin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Medeltida stad i Centraleuropa

Smala gator och färgglada hus gav staden Buda en speciell atmosfär.

Osmansk sultan (1500-talet)

Ledaren för det Osmanska riket var sultanen, herre över liv och död.

Klädsel (Ungern, 900-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen i en given region och epok.

Barbarernas klädsel (400-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen i en given region och epok.

Soldaterna under ungerska revolutionen och frihetskampen (1848–1849)

De huvudsakliga kombattanterna som stred under det ungerska frihetskriget var den ungerska folkarmén, den kejserliga österrikiska armén och de ryska trupperna.

Glutaminsyra

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Asparagin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Cystein

Cystein är en aminosyra innehållande svavel, den är en av aminosyrorna som bygger upp proteiner.

Metylformiat (C₂H₄O₂)

Metylformiat är en ester av myrsyra och metanol och förekommer som arom i vissa frukter.

Jordmånstyper i Ungern (karta)

Denna animation visar de jordmånstyper som finns i Ungern.

Treonin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Textilfabrik (1800-talet)

På grund av flera viktiga uppfinningar under 1700-talet blev textilindustrin en av de viktigaste industrierna.

38 M Toldi lätt stridsvagn

Denna lätta stridsvagn användes av den kungliga ungerska armén under andra världskriget.

Added to your cart.