Meteorologiska instrument (grundskolenivå)

Denna animation visar instrument som används för att undersöka atmosfäriska fenomen.

Det geografiska koordinatsystemet (grundskolenivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Årstidernas växlingar (grundskolenivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Kubpussel

Att bygga figurer med de tillgängliga enhetskuberna, efter förebilder som visas i flera vyer, hjälper till att utveckla rumsuppfattningen och andra färdigheter.

Dynamo

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Kisel

En kristallin substans som är ett mycket viktigt material inom elektronikindustrin (halvledare, integrerade kretsar).

2-metylbutan (C₅H₁₂)

Isopentan är en isomer till pentan och används som lösningsmedel.

Asparaginsyra

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Buss

Bussar spelar en viktig roll i kollektivtrafiken.

Glutamin

En av tjugo proteinbyggande aminosyror.

Fenylalanin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Leucin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Arginin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Kloroform, triklormetan(CHCl₃)

Även känd som triklormetan, används som lösningsmedel i laboratorier, tidigare även som bedövningsmedel.

Glyceraldehyd (C₃H₆O₃)

Den enklaste aldosen och en optiskt aktiv förening.

Szigliget slott (1600-talet, Ungern)

Slottet ingick i den ungerska gränsfästningskedjan som byggdes för att skydda mot de osmanska inkräktarna. Dess konstruktion började på 1200-talet.

Added to your cart.