Väteklorid (HCl)

En färglös gas med stickande lukt, vars vattenlösning kallas saltsyra.

Butan (C₄H₁₀)

Den fjärde medlemmen i den homologa serien av alkaner.

Jordbruk och byar

Strukturen och densiteten av gårdar och byar beror på regionens geografiska egenskaper.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Anilin är den enklaste aromatiska aminen. Dess vetenskapliga namn är fenylamin.

Styren (vinylbensen) (C₈H₈)

En färglös vätska med en lukt som påminner om bensen. Polystyrens monomer.

Vätejodid (HI)

En färglös gas som är tyngre än luft och har en stickande lukt.

Pyridin (C₅H₅N)

En grundläggande heterocyklisk förening, en färglös, giftig vätska med obehaglig lukt.

Svaveltrioxid (SO₃)

En av svaveloxiderna, den bildar svavelsyra vid reaktion med vatten.

Sovjetisk soldat (andra världskriget)

Den sovjetiska armén blev en mycket kraftfull maktfaktor efter första världskriget - först på grund av sin storlek, senare på grund av sin arsenal.

Ungerska armén på 1400-talet (infanteri)

En av de viktigaste enheterna av Matthias Corvinus Svarta Armé var infanteriet.

Klotets volym (illustration)

Summan av tetraedernas volym ger en approximation av klotets volym.

Ungersk husar

Termen "husar" hänvisar till en typ av lätt kavalleri ursprungligen i Ungern. Husarerna hade sin glansperiod under 1700 och 1800-talen.

Historisk karta (historiska landmärken)

Hitta historiska landmärken eller platsen för historiska händelser på blindkartan.

Jordmånstyper i Ungern (karta)

Denna animation visar de jordmånstyper som finns i Ungern.

Added to your cart.