Diamant

En kristallin allotrop av grundämnet kol, det hårdaste kända naturliga materialet.

Grafit

En kristallin allotrop av grundämnet kol.

Medeltida arabisk torped (Hassan al-Rammah, 1200-talet)

Den medeltida arabiska uppfinnaren, Hassan al-Rammah, konstruerade världens första fungerande torped.

Benediktinerkloster i romansk stil (Ják, Ungern)

Ett benediktinerkloster i romersk stil med en speciell portal, som byggdes på 1400-talet i Ungern.

Junkers JU-52 (1932)

Det populäraste transportflygplanet av de som tillverkades i Europa före andra världskriget .

Radarexperiment (Zoltán Bay, 1946)

En ungersk vetenskapsman var först med att upptäcka radarekon från månen år 1946.

Messerschmitt Bf 109 G (Tyskland, 1941)

Ett legendariskt jaktplan som användes av det tyska flygvapnet under andra världskriget.

Stridsvagnar (första världskriget)

Stridsvagnar utvecklades i mitten av 1910-talet och blev snabbt det viktigaste vapnet i landbaserade militära operationer.

Hur andas fiskar?

Blodkärl i fiskarnas gälar tar upp syre och frigör koldioxid.

Borgerlig salong

Denna animation jämför ett modernt vardagsrum med en typisk borgerlig salong.

Zeppelinare, LZ 17 Sachsen (1913)

En zeppelinare är ett luftskepp med ett stelt metallskelett.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt fallvindar.

Hur fungerar en skördetröska?

Skördetröskor används för att skörda och tröska spannmål.

Atreus skattkammare (Mykene, 1300-talet f.v.t.)

Kupolgraven som är belägen i den antika staden Mykene tillskrivs den legendariske kungen.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Glukosmolekylens ringslutning

Animationen illustrerar processen där glukos i en öppen kedja ringsluts och formar alfa-D-glukos och beta-D-glukos.

Indisk maharadja med sin hustru (1700-talet)

Maharadjor var hinduiska ledare som härskade över stora regioner i Indien.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Formspel

Hitta de tredimensionella formernas vyer och utvikta form.

Precisionsjordbruk

Denna animation visar användningen av modern teknik inom jordbruket.

Added to your cart.