Hur mycket är klockan?

Ett spel för dig som vill lära sig att läsa av analoga och digitala klockor.

Smärtreflex

Smärtreflexen är en automatisk reaktion på ett potentiellt skadligt stimuli.

Österrikes administrativa indelning

Denna animation visar en karta över Österrikes delstater och delstatshuvudstäder.

Wankelmotor

En typ av förbränningsmotor med rotor och hög verkningsgrad.

Dromedar

Dromedaren, även känd som den arabiska kamelen, är ett respekterat och oumbärligt djur för ökeninvånarna.

Stegosaurus

En typ av förhistorisk reptil som hade beniga plattor på ryggen. Plattorna hade en värmereglerande funktion.

Hur fungerar en LCD-skärm?

En flytkristallskärm använder flytande kristallers optiska egenskaper för att skapa en bild.

Kondensator

Kondensatorer lagrar elektrisk energi i form av elektrisk laddning.

Vasilijkatedralen (Moskva, 1500-talet)

Katedralen, som vigdes åt Vasilij den välsignade, byggdes på uppdrag av Ivan den förskräcklige.

Ammoniter

En utdöd grupp av bläckfiskar med massivt ytterskal. Ammoniter är utmärkta zonfossiler.

Näbbdjur

Ett däggdjur med egenskaper som är typiska för reptiler: det lägger ägg och har en kloaköppning.

Adrenalin (avancerad nivå)

Adrenalin, även kallat epinefrin, är ett hormon som produceras i stressiga situationer och förbereder kroppen på att fly eller slåss.

Underjordisk kolgruva

Till skillnad från i dagbrott, tas inte lagren som täcker kolfyndigheten bort, istället utvinns kolen under jord, i gruvschakt.

Sydstatsplantage med slavar (USA, 1800-talet)

Innan det amerikanska inbördeskriget bröt ut, var det vanligt att använda slavar på plantagerna i sydstaterna.

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Däggdjurens tänder

Olika däggdjursarters tanduppsättning återspeglar djurens matvanor.

Added to your cart.