Ekoxe

Genom ekoxen kan vi lära oss om insekternas muskelfunktion, flygmekanism och fortplantning.

Kärrsköldpadda

Animationen visar sköldpaddornas anatomi och relationen mellan ryggskölden och skelettet.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt orsakas av att en blodpropp täpper till hjärtats kranskärl. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna.

Optisk isomeri

Asymmetriska (kirala) molekyler är varandras spegelbilder men är inte identiska.

Hur fungerar en tornkran?

Lyftkranar används för att lyfta laster på upp till flera ton.

Altamira

Den världsberömda kalkstensgrottan, med sina fantastiska grottmålningar, är en av de viktigaste arkeologiska fyndplatserna vad gäller paleolitisk konst.

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Europeisk grävling

Den europeiska grävlingen, är ett allätande nattdjur. Grävlingskolonier bor i långa, komplexa underjordiska gångsystem.

Stirlingmotor – varmluftsmotor

Kännetecknande för stirlingmotorn är att förbränningen sker utanför cylindern, till skillnad från på förbränningsmotorer (t. ex. ottomotorn).

Apoxyomenos

Den hellenistiska skulpturen som hittades i Adriatiska havet är karakteristisk för den grekiska skulpturkonsten under antiken.

Ivan Meštrović: Kroaternas historia

Ett av den kroatiska skulptörens mest berömda verk skildrar en kvinna som bär en traditionell dräkt.

Tangram 3D

En speciell 3D-version av det välkända kinesiska logikspelet.

Passivhus

I ett passivhus kan en behaglig inomhustemperatur upprätthållas utan användning av traditionella värme- och kylsystem.

Hur fungerar en filmprojektor?

Denna animation visar en filmprojektors konstruktion och funktion.

Trögkrypare

Trögkrypare kan överleva i extrema miljöer. De kan till och med överleva i rymden.

Eoliska stäpp- och kustlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustområden och stäpper.

Igelkott

Igelkotten rullar ihop sig till ett klot och skyddar sig med sina taggar.

Rosettestenen

Med hjälp av Rosettestenen har man lyckats lösa hieroglyfernas gåta.

Dopplereffekt

Det är ett välkänt fenomen att ett ljud som närmar sig observatören är högre än ett ljud som avlägsnar sig.

Elbil

Tesla Model S är en av de första kommersiellt tillgängliga elbilarna.

Added to your cart.