Hur fungerar optiska skivenheter?

Denna animation visar olika optiska skivenheters konstruktion och funktion.

Hur fungerar en digitalkamera?

Denna animation visar digitalkamerans konstruktion och funktion.

Adrenalin (avancerad nivå)

Adrenalin, även kallat epinefrin, är ett hormon som produceras i stressiga situationer och förbereder kroppen på att fly eller slåss.

Individens organisationsnivåer

Denna animation visar biologiska organisationsnivåer från individnivå till cellnivå.

Blåval

Ett marint däggdjur vilket är det största kända djuret som någonsin har existerat.

Stjärnmotor

Sjärmotorn används främst i flygplan och helikoptrar.

Romerska gladiatorer (100-talet)

Gladiatorer var soldater som i underhållningssyfte tvingades slåss med varandra eller med vilda djur på de antika romerska arenorna.

Sötvattensfiskar

Många sötvattensfiskar är också populära matfiskar.

Hårddisk

Hårddiskar är avsedda för magnetisk datalagring.

Kejsarpingvin

Pingvinen är en fågel som lever på Antarktis. Den är anpassad till kyla och ett liv i vatten.

Vårens lökväxter

Denna animation visar tulpanens, påskliljans och snödroppens uppbyggnad.

Guldstänkt daggecko

Geckoödlor kan gå på väggar och i tak. Animationen visar hur det går till.

Palingenia longicauda

Denna dagsländas larv tillbringar de tre första åren av sitt liv i vatten. Dagsländans vuxna liv varar endast en dag och den används uteslutande till parning.

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Ekoxe

Genom ekoxen kan vi lära oss om insekternas muskelfunktion, flygmekanism och fortplantning.

Kärrsköldpadda

Animationen visar sköldpaddornas anatomi och relationen mellan ryggskölden och skelettet.

Altamira

Den världsberömda kalkstensgrottan, med sina fantastiska grottmålningar, är en av de viktigaste arkeologiska fyndplatserna vad gäller paleolitisk konst.

Hur fungerar en tornkran?

Lyftkranar används för att lyfta laster på upp till flera ton.

Hur fungerar en filmprojektor?

Denna animation visar en filmprojektors konstruktion och funktion.

Traditionell arabisk segelbåt (sambuk)

Den största arabiska segelbåtstypen, ofta använd som handelsfartyg i Persiska viken.

Added to your cart.