Cementproduktion

Den här animationen visar de olika stegen vid tillverkningen av cement.

Hur fungerar en dammsugare?

Dammsugaren skapar ett partiellt vakuum och suger in damm med hjälp av den inkommande högtrycksluften.

Drönare

Användningsområdet för obemannade luftfarkoster (drönare) fortsätter att växa.

Hur fungerar PET/CT?

Positronemissionstomografi (PET) kan ge visuell information om interna organ utan att några kirurgiska snitt behöver läggas.

Sankt Gallens kloster (1000-talet)

Byggnadskomplexet var ett av benediktinordens viktigaste kloster under flera hundra år.

Folkskola i Centraleuropa (tidigt 1900-tal)

Folkskolor i Centraleuropeiska städer spelade en viktig roll i skolningen.

Mesopotamiska uppfinningar (3:e årtusendet f.v.t.)

Dessa verktyg, revolutionerande i sin enkelhet, används än i dag.

Homo erectus

"Den upprättgående människan" kunde tillverka verktyg och göra upp eld.

Inkakrigare (1400-talet)

Inkafolkets rudimentära vapen var otillräckliga i kampen mot de spanska conquistadorerna.

Arabisk krigare (500-talet)

En medeltida arabiska krigares viktigaste vapen var bågen och svärdet.

Bysantisk kejsare (500-talet)

Det bysantiska riket, eller Östromerska riket, som var en direkt fortsättning på det romerska riket, styrdes av kejsaren.

Aztekisk härskare (1400-talet)

Det aztekiska imperiet var en despotisk, militaristisk stat som styrdes av Tlatoani.

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan regleras.

Mongol khan (200-talet)

Härskaren över det enorma Mongolväldet var khanen.

Triceratops

En typ av växtätande dinosaurie som levde under kritaperioden och var lätt att känna igen på sin stora krage och sina tre horn.

Egyptiskt segelfartyg (antiken)

De egyptiska havs- och flodgående segelfartygen var enmastade båtar med åror.

Ludvig XIV (Solkungen)

Denne franske kung som fick epitetet "Solkungen" på grund av sin överdådiga och extravaganta livsstil, är den europeiska monark som suttit längst vid tronen.

Metaller

Metallatomer sitter ordnade i en kristallstruktur.

Biograf (USA, 1930-talet)

Ett stort antal biografer byggdes i USA:s storstäder under 1910-talet.

Added to your cart.