Wankelmotor

En typ av förbränningsmotor med rotor och hög verkningsgrad.

Hur mycket är klockan?

Ett spel för dig som vill lära sig att läsa av analoga och digitala klockor.

Stegosaurus

En typ av förhistorisk reptil som hade beniga plattor på ryggen. Plattorna hade en värmereglerande funktion.

Blodkärl

De tre huvudsakliga typerna av blodkärl i människokroppen är artärer, vener och kapillärer.

Hur fungerar en LCD-skärm?

En flytkristallskärm använder flytande kristallers optiska egenskaper för att skapa en bild.

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Ryska alfabetsspel

Öva på bokstäverna i alfabetet och bilda ord.

Stråkkvartett

En stråkkvartett är en ensemble med fyra stråkspelare (två violiner, en viola och en cello). Uppsättningen uppstod under barocken.

Piano

Pianot är ett av de populäraste instrumenten i världen. Det är en kordofon och det producerar ljud mekaniskt.

Topografisk karta över Kina

Denna animation visar Kinas topografi och hydrografi.

Klockor

Klockan är ett slagverksinstrument och en idiofon. Många olika typer av klockor existerar.

Binjurarna

Binjurarnas uppgift är bland annat att upprätthålla homeostas och att framkalla en snabb respons i stressfulla situationer.

Kondensator

Kondensatorer lagrar elektrisk energi i form av elektrisk laddning.

Vasilijkatedralen (Moskva, 1500-talet)

Katedralen, som vigdes åt Vasilij den välsignade, byggdes på uppdrag av Ivan den förskräcklige.

Oas

En oas är ett område i en öken eller halvöken där det finns tillgång till vatten.

Kolsyra (H₂CO₃)

Färglös, luktfri vätska som framställs genom att lösa koldioxid i vatten.

Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer, inuti vilka moln och nederbörd bildas.

Added to your cart.