Axolotl

Axolotl är ett groddjur som behåller sina gälar även i vuxen ålder.

Rimac Concept One

Rimac Automobilis firsta modell är en av världens snababste elbilar.

Deltaprojektet och Zuiderzeedammen (Nederländerna)

Nederländerna fortsätter sin flera hundra år långa kamp mot havet.

Kronhjort

Kronhjort är partåiga hovdjur och idisslare. Kronhjortshanar har rikt förgrenade horn.

Snok

En ormart som vanligtvis känns igen på de ljusa fläckarna i nacken.

Gräsand

Genom att studera gräsanden kan vi lära oss om fåglarnas anatomi.

Karp

Sötvattensfisk som äts i många delar av världen.

Kålfjäril

Kålfjärilen är en vanlig fjärilsart genom vilken vi kan studera fjärilars anatomi.

Ollonborre

Ollonborren är en vanligt förekommande insekt i Europa. Larverna kallas ˝fettpölsa˝och är stora skadegörare.

Manet

Frisimmande marina nässeldjur, de tidigaste djuren med äkta cellvävnad.

Svampdjur

Den äldsta djurgruppen. De lever under vatten och saknar äkta vävnader och kroppssymmetri.

Stor daggmask

Genom att titta på daggmasken kan vi lära oss om ringmaskars anatomi.

Sinnesorganen

Organ som tar upp signaler från miljön eller kroppen och sänder dem till hjärnan som nervimpulser.

Mullvad

Små däggdjur som lever i underdjurdiska gångar och vars främre extremiteter har ombildats till grävfötter.

Honungsbi

Honungsbin producerar söt och näringsrik honung.

Afrikansk elefant

Det största landlevande däggdjuret på jorden.

Geisha

En geisha är en traditionell japansk underhållare som har utbildats i olika konstformer såsom klassisk dans och musik.

Stressaxeln

Stressaxeln eller HPA axeln (hypotalamus-hypofys-binjurebarksaxeln) är det endokrina systemets kontrollcentrum.

Added to your cart.