Knäreflex

Knäreflexen är en reflex som utlöses då sträckmuskeln sträcks. Dess reflexcentrum ligger i ryggmärgen.

Förhållandet mellan liknande kroppars volym.

I denna 3D-scen förklaras korrelationen mellan fasta kroppars likformighet i förhållande till varandra och volymens förändring.

Den stora moskén i Djenné (1907)

Moskén, byggd i en säregen arkitektonisk stil, är den största lerbyggnaden i världen.

Ryska alfabetsspel

Öva på bokstäverna i alfabetet och bilda ord.

Övre mag- och tarmkanalen

Under sväljning förs maten från munhålan till magsäcken, belägen mellan matstrupen och tolvfingertarmen.

Benstruktur

Denna animation förklarar skeletts struktur och skelettbenens funktioner.

Fjord

En fjord är en lång, smal havsvik med branta väggar i en dal som skapats av glacial erosion.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Turkiskt bad (1500-talet)

En av de positiva influenserna från den osmanska invasionen i Europa var de turkiska baden.

Jamehmoskén (Esfahan, 1400-talet)

De arkitektoniska lösningarna och ornamentiken gör att denna moské rankas som ett av de största mästerverken inom islamisk konst.

Slaget vid Thermopyle (480 f.v.t.)

Detta slag i det grekisk-persiska kriget blev känt på grund av de spartanska soldaternas heroiska uppoffringar.

Typiska bostadstyper

Varje epok och kultur har sina specifika bostadstyper.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Binjurarna

Binjurarnas uppgift är bland annat att upprätthålla homeostas och att framkalla en snabb respons i stressfulla situationer.

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan NADP⁺ är viktig i anabola processer, båda fungerar som vätebärare.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Inuiternas traditionella livsstil

Den traditionella bostaden som förr byggdes av inuiter som lever i Arktis kallas igloo.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Mänsklig migration genom historien

Migrationen av stora människogrupper började under forntiden.

Added to your cart.