Postdiligens (Storbritannien, 1800-talet)

Före uppkomsten av motordrivna fordon, levererades brev och paket av hästdragna vagnar, så kallade postdiligenser.

Planeter, storlekar

De inre planeterna i solsystemet är jordlika planeter medan de yttre planeterna är gasjättar.

Pyramiderna i Giza (2500-talet f.v.t.)

Pyramiderna i Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Forntida egyptisk bostad

En vanlig egyptisk bostad bestod av regelbundet arrangerade rum.

Leverns anatomi och funktioner

Levern är ett vitalt organ som spelar en viktig roll i spjälkning av fetter, avgiftning och ämnesomsättning.

Elektriska motorer

Elmotorer finns överallt i samhället, låt oss lära oss om de olika typerna.

Väderkvarn

Maskiner som omvandlar vindenergi till, för människan, användbar energi användes redan under medeltiden.

Observatorium

Observatorier byggs ofta på hög höjd för att minimera effekterna av luftturbulensen.

Ytspänning

Ytspänning är den egenskap hos en vätska som gör det möjligt för vätskan att uppnå den minsta möjliga ytarean.

Utvecklingen av datalagring

Kapaciteten i datalagringsenheter har ökat i en otrolig takt under de senaste decennierna.

Ätbara potatisväxter

Många av de viktigaste livsmedelsgrödorna vi konsumerar hör till potatisväxtfamiljen.

Stationär dator

Denna animation visar de komponenter en stationär dator är uppbyggd av, samt den viktigaste kringutrustningen.

Jämförelse mellan äkta frukter och skenfrukter

Fruktväggen hos äkta frukter utvecklas från fruktämnet, medan fruktväggen hos skenfrukter utvecklas från blommans andra delar.

Megalitgrav (hunebed)

Dessa speciella megalitgravar som finns i dagens Nederländerna byggdes för omkring 5000 år sedan.

Husitisk vagnborg

Husiterna använde sig framgångsrikt av stridsvagnar på 1400-talet.

Optiska instrument

En stor mängd olika optiska instrument är i bruk i dag, allt från mikroskop till teleskop.

Majs

En av de viktigaste enhjärtbladiga grödorna.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Added to your cart.