Djup ventrombos och lungemboli

Djup ventrombos och lungemboli

Blodproppar som bildas i benens djupa vener kan orsaka lungemboli med dödlig utgång om de når lungorna.

Biologi

Nyckelord

trombos, embolism, sjukdom, blodpropp, tromber, embolus, kärlocklusion, Livsstil, Hjärt- och kärlsystemet, venös ventil, lungor, lungartär, blodkärl, hjärta, Blodflödet, Hjärtklaffar, brist på träning, koagulationsstörning, biverkningen, symptom, människa, biologi

Relaterade objekt

Scener

Venös cirkulation

  • venklaff - En klaff som säkerställer blodets enkelriktade cirkulation i venen.
  • skelettmuskel - Dess rörelser hjälper till att pumpa blodet i venerna.

Pulsen i venerna är för svag för att kännas eftersom intensiteten i de tryckvågor som bildas när blodet pumpas ut från hjärtat är mycket låg här. Blodflödet i venerna förstärks därför av rörelserna i den omgivande skelettmuskulaturen. Enkelriktat blodflöde säkerställs av venklaffarna.

Djup ventrombos

  • trombos i benen - I området kring en djup ventrombos uppstår svullnad, smärta och en blåaktig missfärgning av huden. Smärtan blir värre om man står eller går.

Vid brist på rörelse (vid långvarigt stillasittande till exempel), saktar blodflödet ned vilket ökar risken för bildandet av blodproppar.

I området kring en djup ventrombos uppstår svullnad, smärta och en blåaktig missfärgning av huden.

Trombos kan förebyggas med blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia) såsom heparin eller vitamin K-antagonister.

Lungemboli

  • emboli - Blodproppen kan bryta sig loss och föras med blodet till lungorna där den blockerar blodkärlen. De viktigaste symptomen på lungemboli är andfåddhet, huggande bröstsmärtor, svettningar och frossa. Det kan också leda till medvetandeförlust eller i värsta fall till plötslig död.

Blodproppen kan bryta sig loss och föras med blodet till ett annat organ, ofta till lungorna. Om den blockerar blodkärlen där kan det minskade blodflödet orsaka nekros i vävnaden i den berörda delen av lungorna, vilket i sin tur leder till en betydande förlust av lungfunktion. Detta kallas lungemboli. De viktigaste symptomen på lungemboli är andfåddhet, huggande bröstsmärtor, svettningar och frossa. Det kan också leda till medvetandeförlust eller i värsta fall till plötslig död.

Det är viktigt att omedelbart uppsöka läkare om dessa symtom uppträder och att sedan följa föreskriven behandling.

Animation

  • venklaff - En klaff som säkerställer blodets enkelriktade cirkulation i venen.
  • skelettmuskel - Dess rörelser hjälper till att pumpa blodet i venerna.
  • trombos (blodpropp) - En propp bestående av fibrin och röda blodceller bildas på kärlväggen till följd av svag venös cirkulation. Bland de faktorer som bidrar till proppbildning förekommer långvarig brist på motion, stillasittande, genetiska faktorer, skadade kärlväggar och blodkoagulationsrubbningar.
  • trombos i benen - I området kring en djup ventrombos uppstår svullnad, smärta och en blåaktig missfärgning av huden. Smärtan blir värre om man står eller går.
  • emboli - Blodproppen kan bryta sig loss och föras med blodet till lungorna där den blockerar blodkärlen. De viktigaste symptomen på lungemboli är andfåddhet, huggande bröstsmärtor, svettningar och frossa. Det kan också leda till medvetandeförlust eller i värsta fall till plötslig död.
  • blodkärl - Transporterar syrefattigt blod från vävnaden till hjärtat.

Berättarröst

Pulsen i venerna är för svag för att kännas eftersom intensiteten i de tryckvågor som bildas när blodet pumpas ut från hjärtat är mycket låg här. Blodflödet i venerna förstärks därför av rörelserna i den omgivande skelettmuskulaturen. Enkelriktat blodflöde säkerställs av venklaffarna.

Vid brist på rörelse (vid långvarigt stillasittande till exempel), saktar blodflödet ned vilket ökar risken för bildandet av blodproppar.

I området kring en djup ventrombos uppstår svullnad, smärta och en blåaktig missfärgning av huden.

Trombos kan förebyggas med blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia) såsom heparin eller vitamin K-antagonister.

Blodproppen kan bryta sig loss och föras med blodet till ett annat organ, ofta till lungorna. Om den blockerar blodkärlen där kan det minskade blodflödet orsaka nekros i vävnaden i den berörda delen av lungorna, vilket i sin tur leder till en betydande förlust av lungfunktion. Detta kallas lungemboli. De viktigaste symptomen på lungemboli är andfåddhet, huggande bröstsmärtor, svettningar och frossa. Det kan också leda till medvetandeförlust eller i värsta fall till plötslig död.

Det är viktigt att omedelbart uppsöka läkare om dessa symtom uppträder och att sedan följa föreskriven behandling.

Relaterade objekt

Cirkulationssystemet

Det stora kretsloppet bär syresatt blod från hjärtat till kroppen, medan det lilla kretsloppet transporterar syresatt blod från lungorna till hjärtat.

Hjärtat

Hjärtat är den centrala pumpen i hjärt- och kärlsystemet och det slår flera miljarder slag under en livstid.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt orsakas av att en blodpropp täpper till hjärtats kranskärl. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna.

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Människokroppen (kvinna)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Blindtarmsinflammation

Inflammation i blindtarmens maskformiga bihang kräver omedelbart kirurgiskt ingrepp. Animationen visar vad som orsakar inflammationen och följderna av denna...

Rökningens skadliga effekter på lungorna

Rökning skadar andningsorganen allvarligt och kan orsaka KOL och lungcancer.

Added to your cart.