Амонијум јон (NH₄⁺)

Сложени јон, који настаје из амонијака примањем електрона.

Формалдехид (метанал) (CH₂O)

Најједноставнији представник алдехида.

Имидазол (C₃H₄N₂)

Хемијско једињење које садржи азот, значајан у биологији и у пракси.

Бром (Br₂)

Један од представника халогена, може проузроковати иритације на кожи.

Циклохексан (C₆H₁₂)

Безбојна текућина, не раствара се у води, добро се раствара у органском разређивачу.

Малтоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Дисахарид, изграђен од две јединице глукозе спојене α везом.

Флуор (F₂)

Један од представника халогена. Отрован гас жутозелене боје, најреактивнији од свих...

Бета-Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Безбојна кристална материја коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима,...

Сумпор (S₈)

16. најраспрострањенији елемент на Земљи, фини прах без мириса светложуте боје....

Хлорметан (metil-klorid) (CH₃Cl)

Можемо га направити грејањем мешавине метана и хлора.

Фенол (C₆H₅OH)

Најједноставнији члан групе хидроксилних ароматичних једињења.

Водоник (H₂)

Гас без боје и мириса, лакши од ваздуха. Најраспрострањенији елеменат универзе.

Историјска топографија (насеља)

На немој карти сместите на своја места значајнија насеља историје.

Етил ацетат (C₄H₈O₂)

Један од најпознатијих естара, који настаје у реакцији етил-алкохола и сирћетне киселине.

Бензојева киселина (C₆H₅COOH)

Најједноставнији представник ароматичних карбоксилних киселина.

Пропан (C₃H₈)

Трећи у хомологном реду алкана, плин из групе угљоводоника.

Added to your cart.