Verjetnost

Verjetnost

Zvezne in diskretne verjetnostne funkcije z izbiranjem parametrov

Matematika

Aktivno delo

Flash

Keywords

Verjetnost, Funkcija, graf odvisnosti, disperzija, Bernoullijeva porazdelitev, Gaussova porazdelitev, Poissonova porazdelitev, diskretna verjetnostna porazdelitev, neprekinjeno distribucija, enakomerna porazdelitev, binomska porazdelitev, geotermalna, normalna porazdelitev, pričakovana vrednost, Pričakovana vrednost, standardni odklon, varianca, Ponovitev:, slučajna spremenljivka, disperzija

Povezana orodja

Added to your cart.