H kateri besedni vrsti spada?

H kateri besedni vrsti spada?

Igre prepoznavanja besednih vrst

Materinščina

Flash

Keywords

materni jezik, besedna vrsta, glagol, samostalnik, pridevnik, številka, zaimek

Povezana orodja

Added to your cart.