Železni steber (Delhi)

Več kot 1500 let star železni steber kljub starosti ne rjavi.

Reakcija kalcija in bakra z vodo

Kalcij (1) proizvaja vodik iz vode, nastane bazična raztopina; baker (2) ne reagira z vodo.

Reakcija natrija in vode

Pri reakciji natrija z vodo nastane vodik. Fenolftalein kaže bazičnost.

Added to your cart.