Gubanje (srednja raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Silicijev dioksid (SiO₂)

Polimorfna spojina, najbolj pomembna modifikacija je kvarc.

Politične in gospodarske skupnosti

V zadnjih desetletjih je na svetu nastalo več političnih in gospodarskih skupnosti.

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza je sestavni del škroba, sestavljena je iz molekul D-glukoze. Molekula ima obliko spiralne verige.

Žveplova kislina (H₂SO₄)

Brezbarvna, viskozna, močno korozivna tekočina, ki jo uporabljajo pri številnih postopkih v industriji.

Avstrijski habsburški pešak

Pehotni vojaki Avstrijskega cesarstva so se bojevali na številnih bojiščih.

Naloge z molekulami VII. (Ogljikove spojine z vsebnostjo dušika)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja organskih spojin z vsebnostjo dušika.

Alfa D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Eden od strukturnih izomerov glukoz, natančneje D-glukoz.

Fibroin

Fibroin, ki nastaja pri izločanju sviloprejke, spada med fibrialne beljakovine.

Avtobus

Avtobusi imajo pomembno vlogo v javnem prevozu.

Benediktinski samostan (Tihany, Madžarska)

Benediktinski samostan je ustanovil ogrski kralj Andrej I. leta 1055.

Srebrov jodid (AgI)

Svetlo rumena spojina, ki nastane pri reakciji srebrovega nitrata in kalijevega jodida.

Fosforjev triklorid (PCl₃)

Brezbarvna tekočina, ki se na vlažnem zraku močno kadi.

Policijska patrulja

Animacija prikazuje zgradbo policijskega avta in opremo policista.

Szilassijev polieder

Konkavni polieder z značilnimi lastnostmi je ime dobil po madžarskem matematiku.

Oblačila (Zahodna Evropa, 17. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Bitka pri Varni (1444)

V bitki proti osmanskim Turkom, ki se je končala s porazom, je umrl tudi poljski in ogrski kralj Vladislav I.

Added to your cart.