Naloge z molekulami VII. (Ogljikove spojine z vsebnostjo dušika)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja organskih spojin z vsebnostjo dušika.

Oblačila (Zahodna Evropa, 16. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Oblačila (Zahodna Evropa, 18. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Naloge z molekulami VII. (Ogljikovi hidrati)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja mono-, di- in polisaharidov.

Naloge z molekulami V. (Ogljikove spojine z vsebnostjo kisika)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja ogljikovih spojin z vsebnostjo kisika.

Brunarica

Brunarica z zidovi iz tramov je bila značilna stavba v času vladavine Árpádovcev.

2-metilpropan (C₄H₁₀)

Eden od izomerov butana. Brezbarven, gorljiv plin.

Jod (kristal)

Jod je modro-črna, bleščeča trdnina, kristal, ki sublimira ko se segreva. Alkoholna raztopina je jodova tinktura.

Mreža kocke (naloge)

Iz mreže, sestavljene iz šestih skladnih kvadratov, ni mogoče vedno sestaviti kocke.

Dimetilni eter (C₂H₆O)

Pridobivajo ga iz metanola z odvajanjem vode. Brezbarven plin z značilnim vonjem.

Pogledi

S pomočjo treh različnih pogledov lahko z gotovostjo izberemo ustrezno telo.

Metan hidrat

Metan hidrat je trdna snov, ki pri nizkih temperaturah nastaja v globini morij zaradi velikega pritiska morske vode.

Kvader (naloge)

S pomočjo oglišč kvadra lahko določimo robove, diagonale in mejne ploskve.

Triklorometan (kloroform) (CHCl₃)

Laboratorijsko topilo, ki so ga uporabljali kot anestetik.

Montažna gradnja stavb

V nekdanjih socialističnih državah je bila razširjena gradnja stavb iz vnaprej pripravljenih železobetonskih elementov.

Added to your cart.