Ogrska vojaška taktika (9.-10. stoletje)

Vojaki nomadskih konjeniških ljudstev so zelo učinkovito izigrali nasprotnika tako, da so se navidez ustrašili in pobegnili, nato pa obkolili nasprotnika.

Vodikov bromid (HBr)

Spada med vodikove halogenide, uporabljajo ga pri proizvodnji anorganskih in alkilnih bromidov.

Rokokojevski dvorec (Fertőd, Madžarska)

Dvorec in kompleks spremljevalnih zgradb s parkom je upravičeno dobil vzdevek Madžarski Versailles.

Prolin

Ena od 20 proteinogenih aminokislin (ki v človeškem organizmu tvorijo beljakovine). Edina proteinogena aminokislina, katere α-amino skupina je vključena v...

Tirozin

Ena od 20 proteinogenih aminokislin (ki v človeškem organizmu tvorijo beljakovine). Ima aromatsko stransko verigo.

Histidin

Ena od 20 proteinogenih aminokislin (ki v človeškem organizmu tvorijo beljakovine).

Treonin

Ena od 20 proteinogenih aminokislin (ki v človeškem organizmu tvorijo beljakovine).

Serin

Ena od 20 proteinogenih aminokislin (ki v človeškem organizmu tvorijo beljakovine).

Metilformiat (C₂H₄O₂)

Ester mravljinčne kisline in metilnega alkohola. Nekaterim vrstam sadja daje vonj.

Natrijev klorid (NaCl)

Navadna sol ali namizna sol je najpomembnejša natrijeva spojina. Nepogrešljiv je za žive organizme.

Cistein

Cistein spada med aminokisline z vsebnostjo žvepla in je eden od dvajsetih aminokislin, gradnikov beljakovin.

Valin

Ena od 20 proteinogenih aminokislin (ki v človeškem organizmu tvorijo beljakovine).

Slavolok zmage (Pariz, 1836)

Gradnja slavoloka se je končala šele po padcu Napoleona, leta 1836.

Permanganatov ion (MNO₄⁻)

Kalijev permanganat se uporablja kot razkuževalno sredstvo.

Alanin (C₃H₇NO₂)

Alanin je nepolarna aminokislina. Zrcalne slike L in D molekul so zrcalni pari.

Mreža kvadra (naloge)

S pomočjo animacije bomo pogledali različne mreže danega kvadra in reševali naloge.

Prelomi (osnovna raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Primerjava vodikovih halogenidov

V spojinah halogenov in vodika se atomi vežejo s kovalentno vezjo in tvorijo polarne molekule.

Žveplova kislina (H₂SO₄)

Brezbarvna, viskozna, močno korozivna tekočina, ki jo uporabljajo pri številnih postopkih v industriji.

Added to your cart.