Sovjetski vojak (2. svetovna vojna)

Sovjetska armada je že pred drugo svetovno vojno postala pomemben dejavnik moči, sprva zaradi svoje velikosti, pozneje zaradi oborožitve.

Klorometan (metilklorid) (CH₃Cl)

Nastane pri kloriranju metana pod vplivom svetlobe ali toplote.

Imidazol (C₃H₄N₂)

Predstavnik dušikovih spojin, pomemben z biološkega in praktičnega vidika.

Zgodovinska topografija (znamenitosti)

Naloga z nemo karto, dopolnjeno s fotografijami, je zbirka zgodovinskih znamenitosti.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njena derivata sta gvanin in adenin.

Palmitinska kislina (heksadekanojska kislina) (C₁₅H₃₁COOH)

Karboksilna kislina bele barve, voskasta, z velikim številom ogljikovih atomov.

Vodikov klorid (HCl)

Plin brez barve, z močnim dušljivim vonjem, vodna raztopina je klorovodikova kislina.

Ozon (O₃)

Alotropska modofokacija kisika, sestavljena iz 3 atomov.

Butan (C₄H₁₀)

Četrti člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Vodik (H₂)

Plin brez barve in vonja, lažji od zraka, najbolj razširjeni element v vesolju.

Pentan (C₅H₁₂)

Peti člen homologne vrste alkanov z normalno verigo. Brezbarvna, vnetljiva tekočina.

Added to your cart.