Žveplo (S₈)

16. najpogostejši element v zemeljski skorji, je trda snov bledo rumene barve, brez vonja. Najbolj znana spojina je pirit, ki je znana tudi kot "zlato norcev".

Jod (I₂)

Jod je modro-črna, bleščeča trdnina, kristal, ki sublimira ko se segreva. Alkoholna raztopina je jodova tinktura.

Vodikov fluorid (HF)

Agresivna spojina, ki spada med vodikove halogenide, jedka tudi steklo.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najenostavnejši policiklični aromatski ogljikovodik.

Buta-1,3-dien (C₄H₆)

Najenostavnejši predstavnik konjugiranih dienov.

Trimetilamin (N(CH₃)₃)

Terciarni amin, ki povzroča smrad pokvarjenih živil.

Metan (CH₄)

Prvi člen homologne vrste alkanov z normalno ogljikovo verigo.

Berilijev diklorid (BeCl₂)

Uporabljajo ga za pridobivanje berilija in kot katalizator.

Pirol (C₄H₅N)

Predstavnik heterocikličnih dušikovih spojin.

Dušikov monoksid (NO)

Je brezbarvni plin, težji od zraka, udeleži se pri izdelavi dušikove kisline.

Metanol (metilni alkohol) (CH₃OH)

Najenostavnejši nasičeni alkohol. Zelo strupena spojina, navidez zelo podobna etanolu.

Bromofluorov klorometan (CHClBrF)

Molekule enakih struktur so si zrcalne slike, vendar niso identične, ampak so enantiomerni pari.

Žveplov dioksid (SO₂)

Največji povzročitelj kisle deži. Vmesni izdelek pri izdelavi žveplene kisline.

Fenol (C₆H₅OH)

Najenostavnejši predstavnik aromatskih hidroksilnih spojin.

Added to your cart.