Amonijak (NH₃)

Brezbarven plin neprijetnega vonja, čigava vodna raztopina je amonijev hidroksid.

Voda (H₂O)

Voda je stabilna spojina vodika in kisika, ki je potrebna za življenje. V naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih.

Hidroksidni ion (OH⁻)

Kompleksni ion ki nastaja iz molekule vode oddajanjem protona.

Nitratni ion (NO₃⁻)

Najpomembnejši vir dušika za rastline, poliatomični ion.

Etan (C₂H₆)

Drugi člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Propan (C₃H₈)

Tretji člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Fluor (F₂)

Predstavnik halogenov. Strupen plin rumenkasto zelene barve, kemijsko zelo reaktiven. Ena najbolj znanih spojin je teflon.

Beta-D-riboza

Brezbarvna kristalna snov, ki se nahaja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Zgodovinska topografija (bitke - svetovna zgodovina)

Naloga z nemo karto je zbirka najpomembnejših bitk svetovne zgodovine.

Oksalna kislina ((COOH)₂)

Najenostavnejši predstavnik dikarboksilnih kislin.

Borov trifluorid (BF₃)

Brezbarvni plin dušljivega vonja, ki ima večjo gostoto od zraka in pod vplivom vlažnega zraka tvori beli dim.

Fosfatni ion (PO₄³⁻)

Kompleksen ion ki nastaja iz fosforjeve kisline oddajanjem protona.

Srebrov nitrat (AgNO₃)

Ena od temeljnih snovi pri klasičnih fotografskih postopkov.

Glicilglicin (C₄H₈N₂O₃)

Najenostavnejši peptid, ki nastane iz dveh molekul glicina s peptidno vezjo.

Glicerol (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Triol, ki ga uporabljajo v kozmetični industriji pri pripravi krem in mil.

Etanol (etilni alkohol) (C₂H₅OH)

Najbolj znan alkohol, ki je pomemben v prehrambni industriji.

Oleinska kislina ((Z)-9-oktadecenojska kislina) (C₁₇H₃₃COOH)

Predstavnik nenasičenih monokarboksilnih kislin. V molekuli je dvojna cis vez.

Added to your cart.