Gobe lističarke

V mesnatem plodišču lisničark nastajajo spore.

Potočni rak (jelševec)

Razmeroma velik rak, ki živi v čistih tekočih vodah in jezerih.

Vegetativni organi rastlin

Ti organi so življenjskega pomena za preživetje in razvoj rastlin.

Cvet

Animacija prikazuje tipično zgradbo cveta dvokaličnice.

Morska žaba

Ta krastači podobna riba si pri lovu na plen pomaga s svojo fluorescenčno vabo. Animacija prikazuje delovanje vabe.

Cvetovi kritosemenk

Animacija prikazuje različne tipe cvetov kritosemenk.

Življenjski cikel mahov in praprotnic

Animacija primerja življenjski cikel mahov in praprotnic in pomaga razumeti splošni življenjski cikel rastlin.

Primerjava enokaličnic in dvokaličnic

Enokaličnice in dvokaličnice sta veliki skupini kritosemenk.

Zelena evglena (Euglena viridis)

Enocelični sladkovodni bičkar, ki se lahko prehranjuje avtotrofno in heterotrofno.

Navadni križevec

Navadni križevec je razširjena vrsta pajka, na njegovem primeru bomo spoznali anatomsko zgradbo pajkov.

Življenjski krog vretenčarjev

Življenjski krog vretenčarja se začne z nastankom razmnoževalnih celic posameznega organizma in konča z nastankom razmnoževalnih celic naslednje generacije.

Anatomija lista

Animacija predstavlja glavne vrste listov in razlike med listi enokaličnic ter dvokaličnic.

Primerjava užitnih in strupenih gob

Nekatere gobe so za ljudi strupene in lahko povzročijo celo smrt, medtem ko so druge užitne in jih pogosto uporabljamo za pripravo jedi.

Velika pliskavka

Velika pliskavka je morski sesalec, ki se orientira z zvočnimi signali.

Žita

Žita so rastline, ki jih gojimo zaradi užitnih plodov.

Hrast

Na primeru hrasta bomo spoznali spremembe na drevesih v različnih letnih časih.

Mali podkovnjak

Netopirji lovijo in se orientirajo s pomočjo ultrazvoka.

Added to your cart.