Meteorološke naprave (osnovna raven)

Meteorološke naprave (osnovna raven)

Animacija prikazuje naprave za raziskovanje pojavov v ozračju.

Geografija

Keywords

meteorologija, vremenska napoved, Zaznavanje vreme, vremenska postaja, vreme, Globalni sistem za opazovanje, Satelitske, Temperatura, veter, zračni tlak, padavine, izhlapevanje, trajanje sončnega obsevanja, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Kopenske

 • satelitska sprejemna postaja - Sprejema satelitske slike.
 • radiosondažna postaja - Sem pošilja merjene vremenske podatke radijska sonda, pritrjena na balon, z višine 25 do 30 km.
 • avtomatska postaja - Tu potekajo meritve z napravami in samodejno shranjevanje oziroma posredovanje podatkov.
 • kopenska meteorološka postaja - Tu opravljajo kopenske meteorološke meritve z napravami.
 • meteorološko središče - Njegove naloge so: obdelava vremenskih podatkov, priprava vremenskih poročil in napovedi.
 • vremenska radarska postaja
 • osrednja satelitska nadzorna postaja - Preverja delovanje umetnega satelita, nastavi njegovo tirnico, sprejema in obdeluje podatke satelita.
 • meteorološko raziskovalno letalo - Njegova naloga je posredovanje meteoroloških podatkov iz višjega dela ozračja.

Za opazovanje vremenskega dogajanja na Zemlji so vzpostavili mednarodni meteorološki sistem, ki ga sestavljajo naprave, razporejene na njenem površju in v ozračju.

Vremenska opazovanja potekajo istočasno po celem svetu, da lahko podatke med seboj primerjajo. Nato pripravijo vremenske karte, bistvene za pripravo vremenske napovedi.

Definicije pojmov:

Vreme: Je trenutno fizično stanje ozračja oziroma spremembe stanja ozračja na določenem kraju v kratkem časovnem obdobju.

Podnebni in vremenski elementi so dejavniki za določanje značilnosti vremena in podnebja. Ti so: sončno obsevanje, saj je od njega odvisna temperatura zraka, zračni pritisk (tlak), gibanje zraka (veter in zračni tokovi), vsebnost vlage, vrsta, količina in jakost oblačnosti in padavin.

Sistem globalnega opazovanja: Mreža, ki opravlja hkratno, samodejno pridobivanje in obdelavo vremenskih podatkov s kopenskimi merilnimi napravami in vesoljsko tehnologijo pod vodstvom Svetovne meteorološke organizacije.

Meteorološko središče

Meteorološka postaja

 • UV-B senzor
 • pluviograf - Je naprava, ki zapisuje količino, čas trajanja in jakost padavin.
 • merilnik ivja - Štirje kosi žice, ki tečejo dva metra nad površino in merijo debelino ivja.
 • talni termometri - Glede na to, kako globoko so nameščene, govorimo o površinskih (do 40 cm globoko), ki merijo dnevni temperaturni razpon, in globinskih (do globine 50–200 cm), ki pridobivajo podatke o sezonskih spremembah.
 • vetromer in zapisovalnik hitrosti vetra - Trije konveksni polkrogi (žlice), iz časa enega obrata se določi hitrost vetra.
 • merilnik trajanja sončne svetlobe - Steklena krogla, ki zbira neposredno sončno svetlobo. Zbrani žarki zažgejo papirnati trak v krogli na tirnici, ki je enaka Sončevi poti.
 • atmometer - Instrument za merjenje stopnje izhlapevanje vode z določenega območja.
 • termometer ter suhi in mokri termometer - Je v meteorološki hišici, namenjen je merjenju temperature zraka.
 • meteorološka hišica - Meteorološke naprave so nameščene v beli hiški z dvojnimi žaluzijami, ki stoji dva metra nad površino. Senčenje preprečuje vpliv neposrednih sončnih žarkov.
 • barometer - Namenjena je merjenju zračnega pritiska.

Sprehod po meteorološki postaji

Animacija

Narration

Za opazovanje vremenskega dogajanja na Zemlji so vzpostavili mednarodni meteorološki sistem, ki ga sestavljajo naprave, razporejene na njenem površju in v ozračju. Opazovanja sledijo standardom in pravilom Svetovne meteorološke organizacije s sedežem v Ženevi.

Vremenska opazovanja izvajajo po celem svetu istočasno, saj so le na ta način pridobljeni podatki med seboj primerljivi. Nato pripravijo vremenske karte, ki so podlaga za pripravo vremenske napovedi.

Lokacije opazovanj so izbrane načrtno, saj želijo pridobiti podatke, značilne za širšo regijo. Na kopenskih vremenskih postajah je nameščenih več meteoroloških naprav. Te postaje so na odprtem območju, daleč od dreves in stavb. Na njih izvajajo meritve temperature, vetra, zračnega tlaka, padavin, izparevanja in sončnega obsevanja.

Povezani dodatki

Ciklon in anticiklon v zmerno toplem pasu

Cikloni so velikanska sklenjena območja nizkega zračnega tlaka s premerom tudi nekaj tisoč kilometrov, v katerih nastajajo oblaki in padavine.

Kako delujejo sončne celice in sončni zbiralnik?

S sončnimi celicami in sončnimi zbiralniki izkoriščamo sončno energijo.

Krajevni vetrovi

Glavni vrsti krajevnih vetrov so obalni in pobočni vetrovi.

Meteorološke naprave (srednja raven)

Animacija predstavlja naprave raziskovanje pojavov v ozračju.

Mlin na veter

Mlin na veter kinetično energijo vetra pretvarja v mehansko delo.

Monsunski vetrovi

Monsuni so vetrovi, ki v določenih delih sveta pihajo med oceani in celinami. Poleti so to vlažni vetrovi, ki pihajo z morja na kopno in prinašajo padavine,...

Nastanek oblakov in padavin

Iz vode, ki izhlapeva, nastanejo oblaki različnih oblik, nato pa voda iz njih v obliki padavin ponovno pade na površje.

Oaza

Oaze so območja v puščavah, kjer je na voljo dovolj vode za rast naravnih in kulturnih rastlin.

Planetarno kroženje zraka

Planetarno kroženje zraka poteka med sklenjenimi območji visokega in nizkega zračnega tlaka znotraj treh velikih zračnih celic. Nanj vpliva več dejavnikov,...

Topla fronta, hladna fronta

Ob srečanju hladnega in toplega zraka nastane hladna fronta ali topla fronta.

Tropski cikloni

Tropski cikloni so velikanski zračni vrtinci s premerom več sto kilometrov, ki nastajajo nad toplimi tropskimi oceani.

Vrste umetnih satelitov

Umetne satelite, ki krožijo okoli Zemlje, uporabljamo v civilne in vojaške namene.

Added to your cart.