Geografski koordinatni sistem (osnovna raven)

Geografski koordinatni sistem (osnovna raven)

Z mrežo vzporednikov in poldnevnikov lahko natančno določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Geografija

Keywords

Geografski koordinatni sistem (srednja raven), linija širine, poldnevnik, severna polobla, južna polobla, zahodni polobli, vzhodna polobla, glavne linije širine, Mednarodna datumska meja, Arktika, Tropic of Cancer, Equator, Tropic od Kozoroga, Antarctic Krog, Earth, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Globus

Vzporedniki

Začetni vzporednik: 0° = ekvator
Polobli glede na začetni vzporednik: severna polobla, južna polobla
Usmerjenost: vzhod–zahod
Obseg/dolžina: proti tečajnikoma se manjša.
Medsebojna lega: njihove ravnine so vzporedne.
Številčenje: proti jugu in severu od 0° do 90°; imajo obliko krogov.

Poldnevniki

Začetni poldnevnik: 0° = ničelni poldnevnik
Polobli glede na začetni poldnevnik: vzhodna polobla, zahodna polobla
Usmerjenost: sever–jug
Obseg/dolžina: enaka
Medsebojna lega: sekajo se na polih.
Številčenje: proti jugu in severu od 0° do 180°, imajo obliko polkrogov.

Definicije pojmov

Geografski koordinatni sistem: predstavlja ga stopinjska mreža, sestavljena iz vzporednikov in poldnevnikov, s katerimi lahko natančno določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Vzporedniki: deli stopinjske mreže, krogi na Zemlji, ki potekajo vzporedno z ekvatorjem. Če vzamemo, da je Zemlja zelo podobna krogli, in jo prerežemo z ravninami, ki so pravokotne na njeno vrtilno os, na presečiščih dobimo vzporednike.

Poldnevniki: deli stopinjske mreže, polkrogi na Zemlji, ki povezujejo njen severni in južni pol.

Najpomembnejši vzporedniki: severni tečajnik, severni povratnik, ekvator, južni povratnik, južni tečajnik.

Najpomembnejši vzporedniki

 • severna polobla
 • južna polobla
 • začetni poldnevnik (0º)
 • zahodna polobla
 • vzhodna polobla
 • 23,5º
 • 66,5º
 • severni pol
 • severni tečajnik
 • severni povratnik
 • ekvator
 • južni povratnik
 • južni tečajnik
 • južni pol

Začetni poldnevnik

 • datumska meja (180°)

Vzporedniki

 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º

Poldnevniki

 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

Stopinjska mreža

Animacija

Narration

Vsakemu kraju na Zemlji lahko natančno določimo lego z geografskim koordinatnim sistemom, to je stopinjsko mrežo, ki jo sestavljajo vzporedniki in poldnevniki.

Vzporedniki so navidezni krogi na Zemlji, ki potekajo vzporedno z ekvatorjem.

Ekvator je začetni vzporednik, ki deli Zemljo na severno in južno poloblo. Geografska širina narašča v smeri od ekvatorja proti poloma, to je do 90°. Pri določanju geografske širine moramo vedno povedati, ali določamo severno ali južno geografsko širino.

Pomembna vzporednika sta severni in južni tečajnik, ki sta na 66,5° geografske širine. Severni povratnik je na 23,5° severne geografske širine, južni povratnik pa na 23,5° južne geografske širine.

Poldnevniki ali meridiani so navidezni polkrogi na Zemlji, ki po najkrajši poti povezujejo njen severni in južni pol. Začetni ali ničelni poldnevnik je tisti, ki leži na in poteka skozi zvezdarno Greenwich na obrobju Londona. Zato ga imenujemo tudi greenwiški poldnevnik. Od njega naraščajo vrednosti poldnevnikov v smeri proti vzhodu in zahodu, in sicer do 180°.

Na nasprotni strani začetnega poldnevnika, to je na 180° vzhodne ali zahodne geografske dolžine, je mednarodna datumska meja.

Povezani dodatki

Časovni pasovi

Zemlja je razdeljena na 24 časovnih pasov. Znotraj vsakega je v veljavi enoten standardni čas.

Geografski koordinatni sistem (srednja raven)

Z geografskim koordinatnim sistemom lahko določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

Zemlja

Zemlja je kamniti planet s trdno skorjo in ozračjem, ki vsebuje kisik.

Vrste umetnih satelitov

Umetne satelite, ki krožijo okoli Zemlje, uporabljamo v civilne in vojaške namene.

Geografska odkritja (15.–17. stoletje)

Geografska odkritja novega veka so spremenila zemljevid sveta in imela številne druge daljnosežne posledice.

Satelitska navigacija

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) sestavlja 24 satelitov. Za določanje našega trenutnega položaja morajo biti vidni vsaj štirje.

Added to your cart.