Fosforna kislina (H₃PO₄)

Fosforna kislina (H₃PO₄)

Uporabljajo jo kot aditiv za osvežilne pijače in za odstranjevanje vodnega kamna ter rje.

Kemija

Keywords

fosforna kislina, kislina, kislost, trivalentni kislina, brezalkoholna pijača, fosfati, odstranjevanje lesa, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Fosforna kislina H₃PO₄

Podatki

Molska masa: 94,97 g/mol

Tališče: 42,35 °C

Vrelišče: 158 °C

Gostota: 1,685 g/cm³

Lastnosti

Fosforna kislina (ali ortofosforna kislina) je brezbarvna, trdna snov brez vonja. Je v vodi topna, higroskopna snov in spada med srednje močne kisline. To pomeni, da vodna raztopina vsebuje manj hidronijevih ionov kot vodna raztopina žveplove kisline enake koncentracije. Reagira z bazami, soli, ki pri tem nastajajo, pa se imenujejo fosfati. Z organskimi spojinami tvori estre in je sestavina nukleinskih kislin.

Pojavnost in proizvodnja

V naravi jo najpogosteje najdemo v obliki fosforita in apatita. Nastane v reakciji med vod in difosforjevim pentoksidom, ki je produkt gorenja fosforja.

Uporaba

V industriji se uporablja kot dodatek pijačam in za obdelavo kovin. V gospodinjstvih jo uporabljamo za odstranjevanje vodnega kamna in rje.

Prostorsko zapolnjen model

Naracija

Povezani dodatki

Fosfatni ion (PO₄³⁻)

Kompleksen ion ki nastaja iz fosforjeve kisline oddajanjem protona.

Kroženje fosforja

Fosfor je izredno pomemben element za vse žive organizme in je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

DNK (DNA)

Nosilka genetske informacije v celicah.

Fosforjev pentoksid (P₂O₅)

Spojina (v obliki belega dima) ki nastaja ko fosfor sežgemo na zraku.

Koencim A

Koencim, ki zagotavlja acetilno skupino za nekatere encimske reakcije.

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih procesih kot nosilec vodika.

Rdeči fosfor

Alotropska modofikacija fosforja.

RNK (RNA)

Polinukleotid, sestavljen iz fosforne kisline oziroma baz (citozina, uracila, adenina in gvanina).

Fosforjev triklorid (PCl₃)

Brezbarvna tekočina, ki se na vlažnem zraku močno kadi.

Added to your cart.