Fosforna kislina (H₃PO₄)

Fosforna kislina (H₃PO₄)

Uporabljajo jo kot aditiv za osvežilne pijače in za odstranjevanje vodnega kamna ter rje.

Kemija

Keywords

fosforna kislina, kislina, kislost, trivalentni kislina, brezalkoholna pijača, fosfati, odstranjevanje lesa, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatki

Fosfatni ion (PO₄³⁻)

Kompleksen ion ki nastaja iz fosforjeve kisline oddajanjem protona.

Kroženje fosforja

Fosfor je izredno pomemben element za vse žive organizme in je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

DNK (DNA)

Nosilka genetske informacije v celicah.

Fosforjev pentoksid (P₂O₅)

Spojina (v obliki belega dima) ki nastaja ko fosfor sežgemo na zraku.

Koencim A

Koencim, ki zagotavlja acetilno skupino za nekatere encimske reakcije.

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih procesih kot nosilec vodika.

Rdeči fosfor

Alotropska modofikacija fosforja.

RNK (RNA)

Polinukleotid, sestavljen iz fosforne kisline oziroma baz (citozina, uracila, adenina in gvanina).

Fosforjev triklorid (PCl₃)

Brezbarvna tekočina, ki se na vlažnem zraku močno kadi.

Added to your cart.