mozaMap

Digitálne mapy na interaktívnu tabuľu

Digitálne atlasy interaktívneho mapového programu mozaMap, rozširujú ponuku nástrojov používaných na hodinách geografie a dejepisu. Mapy s rôznou tematikou a ich prvky sa dajú ľubovolne poskladať a používať, čím výrazne zjednodušia prípravu na vyučovaciu hodinu.

Viac

Stiahnite a vyskúšajte zdarma!
V programe nájdete obsah všetkých digitálnych atlasov, ktoré si môžete zakúpiť a z každého atlasu si môžete bezplatne vyskúšať niekoľko máp.

Kľúčové funkcie programu mozaMap.

 • Navigácia na mape (zväčšovanie, ťahanie)
 • Zapnúť a vypnúť vrstvy, vytvoriť kombinované mapy
 • Vytvoriť uložené náhľady
 • Možnosti vyhľadávania
 • Zabudovaný kresliaci nástroj
 • Prezentačné možnosti
 • Obsahy pripravené používateľom
 • Možnosti animovaného prevedenia pre zobrazenie udalostí
 • Úlohy a otázky
 • Integrácia mozaBooku
 • Možnosti prispôsobenia
MozaMap môžete používať na operačných systémoch Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10.
Added to your cart.