Parná turbína

Pomocou nápojovej plechovky, vody a Bunsenovho kahana môžeme pripraviť špeciálnu parnú turbínu.

Reakcia hliníka a jódu

Hliník reaguje s jódom za prítomnosti niekoľkých kvapiek vody ako katalyzátora.

Patelárny reflex

Ak klepneme na šľachu pod jabĺčkom, natiahne sa stehnový napínač.

Zápalková raketa

Pomocou zápalky a alobalu si môžete vyrobiť malú raketu.

Svetelný reflex zrenice

Pri silnom svetle sa zrenica zúži a pri slabom svetle sa rozšíri.

Skúmanie slepej škvrny

Metóda, pomocou ktorej môžeme určiť, kde sa v našom zornom poli nachádza slepá škvrna.

Ovocná batéria

Pozrite si, ako niekoľko citrónov môže vyrobiť elektrinu.

Uhasenie sviečky pomocou oxidu uhličitého

V nasledujúcom pokuse vyrobíme z octu a prášku do pečiva oxid uhličitý.

Doma vyrobený kompas

Vyrobme si kompas pomocou niekoľkých jednoduchých prvkov

Zmena v počte nádychov pri záťaži

Aj v prípade tela v dobrej kondícii sa počet nádychov za jednotku času zdvojnásobí aj pri menšej fyzickej záťaži.

Endotermická reakcia

Hydroxid bárnatý reaguje s dusičnanom amónnym, pričom absorbujú teplo zo svojho prostredia.

Added to your cart.