Obsah živín vo vodách

Na mape sú zelenou farbou označené vody bohaté na obživu a bielou vody chudobné na obživu.

Added to your cart.