Dôkaz tepelnej rozťažnosti plynov

Ortuťová kvapka sa pohybuje podľa toho, v akej miere sa mení teplota

Ukážka tepelnej vodivosti

Vosk sa roztopí, klinec spadne a signalizuje šírenie zmeny stavu.

Added to your cart.