Poľnohospodárska výstava v Anglicku

K rozvoju poľnohospodárstva prispelo aj používanie moderných nástrojov.

Francúzsky zlatý orol

Napoleon každému svojmu pluku okrem vlajky daroval aj zlatého orla, a to na základe rímskej tradície.

Added to your cart.