Stredoveké obliekanie západnej Európy (5-10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (10-12. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Rez kocky (cvičenie)

Skúmame údaje telies ktoré vznikajú rezom kocky uhlopriečkami v rôznych polohách.

Oktogon na začiatku 20. storočia (Budapešť)

Jedno z najfrekventovanejších budapeštianských námestí, ktoré svoje meno získalo podľa svojho osemuholníkového tvaru

Bitka pri Belehrade (4-22. júla 1456.)

Jedna z najväčších bitiek Uhorsko-tureckých vojen. Dodnes ho pripomína poludňajšie zvonenie v kostoloch.

Víťaz Janko, cesta husárov

Vo veršovanej rozprávke Sándora Petőfiho sledujeme cestu husárov s ktorými prežívame rôzne dobrodružstvá.

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Skladnie kocky

Stavanie kocky zobrazené v niekoľkých náhľadoch z dostupných jednotlivých kociek pomáha rozvíjať prestorové videnie a iné zručnosti.

Priemyselný park

Priemyselný park zabezpečuje infraštruktúru a služby pre firmy.

Historická topografia (pamätihodnosti)

Úloha, ktorá pozostáva zo slepej mapy doplnenej fotografiami, je zbierkou historických pamiatok.

Turecký sultán

Vodcovia Osmanskej ríše boli sultáni, páni života a smrti.

Zmena ročných období (základný)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Meteorologické prístroje (základný)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Sieť kocky (cvičenia)

Nie všetky siete skladajúce sa zo 6 zhodných štvorcov je možné poskladať do kocky.

Added to your cart.