Atletický štadión

V atletickom štadióne môžu byť usporiadané rôzne športové podujatia.

Hexán (C₆H₁₄)

Šiesty člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Skladanie útvarov (viac farieb)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Anilín (C₆H₅NH₂)

Je to najjednoduchší aromatický amín. Jeho vedecké meno je fenylamín.

Bromovodík (HBr)

Je to jeden z halogenovodíkov. Je neorganický, používa sa pre výrobu alkylových bromidov.

Zoskupenie telies 4

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Dimetyléter (C₂H₆O)

Je to bezfarebný plyn s typickou vôňou, vyrába sa dehydratáciou metanolu.

Hydrát metánu

Je to pevná látka (hydrát plynu), vzniká pod vysokým tlakom kryštalizáciou na kontakte s oceánskou vodou za nízkych teplôt.

Doska plošných spojov

Umožňuje sériovú výrobu obvodov a zmenšovanie ich rozmerov.

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinárska prísada, používa sa aj v domácnostiach na odstraňovanie vodného kameňa a hrdzy.

Etylacetát (C₄H₈O₂)

Je to jedným z najdôležitejších esterov, vzniká reakciou etanolu s kyselinou octovej.

Kyselina olejová (C₁₇H₃₃COOH)

Sú to nenasýtené monokarboxylové kyseliny, ktoré obsahujú v molekule dvojitú väzbu v cis-konfigurácii.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (14. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Amoniak (NH₃)

Je bezfarebný plyn s charakteristickým dráždivým zápachom. Vodným roztokom amoniku je čpavok.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Síra (S₈)

Je to žltá kryštalická pevná látka bez zápachu. V prírode sa vyskytuje aj vo forme zlúčenín, ako napr. pyrit nazývaný „zlatom bláznov".

Fenol (C₆H₅OH)

Fenol je najjednoduchším zástupcom skupiny aromatických hydroxyderivátov.

Added to your cart.